Blog

Co to jest deklaracja INTRASTAT?

INTRASTAT To system gromadzący informacje statystyczne dotyczące wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, które nie podlegają zgłoszeniu celnemu.   Deklaracje INTRASTAT Składane są by dostarczyć informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.   …

Intrastat Wrocław i okolice

W zakresie handlu wewnątrzunijnego nasza oferta obejmuje: Ewidencjonowanie wszystkich dostaw / nabyć w systemie Intrastat. Deklaracja Intrastat zerowa Wypełnienie niezbędnych dokumentów i wysyłanie deklaracji do Izby Celnej Po dokonaniu zgłoszenia …

Kogo obowiązuje INTRASTAT?

Zgłoszenie do INTRASTAT obejmuje fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. towary wspólnotowe, które są wysyłane z Niemiec bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone …