Co to jest deklaracja INTRASTAT?

INTRASTAT To system gromadzący informacje statystyczne dotyczące wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, które nie podlegają zgłoszeniu celnemu.   Deklaracje INTRASTAT Składane są by dostarczyć informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.   …

Kogo obowiązuje INTRASTAT?

Zgłoszenie do INTRASTAT obejmuje fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. towary wspólnotowe, które są wysyłane z Niemiec bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone …