Intrastat – system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Intrastat czyli system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Deklaracja ta w formie zbiorczej (miesięcznej informacji o dokonanych w wyniku działań transportowych przywozach i wywozach) złożona powinna być do Izby Celnej w Szczecinie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Obowiązek ten dotyczy tych firm, które są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT i przekroczą w swoich obrotach towarowych z krajami UE progi statystyczne, ustalane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Oferujemy naszym Klientom wszechstronną obsługę w tym zakresie.

Deklaracje sporządzamy w oparciu o przesłane

nam dane księgowe. Każdemu z Klientów gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej.