Zgłoszenie do INTRASTAT

Zgłoszenie do INTRASTATZgłoszenie do INTRASTAT obejmuje fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. towary wspólnotowe, które są wysyłane z Niemiec bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone w obu tych krajach).

Przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego jest traktowany jako obrót handlowy podlegający rejestracji także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej (np. towary, które są wysyłane z Niemiec do Włoch i przekraczają – bez przepakowania i rozładunku – granice Szwajcarii, muszą być zgłoszone do INTRASTAT w Niemczech i we Włoszech).


PODSTAWY PRAWNE