NASZA OFERTA DOTYCZĄCA OBSŁUGI SYSTEMU INTRASTAT OBEJMUJE:

 

  • Opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji Intrastat

  • Przesłanie deklaracji do właściwej Izby Celnej oraz jej archiwizacja

  • Reprezentowanie Państwa firmy przed Urzędem Celnym (składanie wyjaśnień i korekt deklaracji Intrastat)

Ponieważ deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną, jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności.

Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów.

 


 

Reprezentacja Państwa firmy odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia.

Przy każdorazowym udzieleniu upoważnienia zostanie ustalony indywidualny cennik usług, w pełni odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Przygotowanie deklaracji IntrastatUPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT