Skutecznie pośredniczymy w kontaktach między firmami mającymi zaległości w dokonywaniu zgłoszeń Intrastat a Izbą Celną.

Wystarczy przesłać nam wezwanie z podaniem daty doręczenia i podpisać upoważnienie (scan).
Od tego momentu my kontaktujemy się z osobą prowadzącą Państwa firmę w Izbie Celnej i ustalamy harmonogram wyprowadzenia zaległości tak, aby Państwo uniknęli kary z tytułu niedokonania zgłoszenia.