Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej

SYMBOL ISO 3166 POLSKA NAZWA ANGIELSKA NAZWA
AT Austria Austria
BE Belgia Belgium
BG Bułgaria Bulgaria
HR Chorwacja Croatia
CY Cypr Cyprus
CZ Czechy Czech Republic
DK Dania Denmark
EE Estonia Estonia
FI Finlandia Finland
FR Francja France
GR Grecja Greece
ES Hiszpania Spain
IE Irlandia Ireland
LT Litwa Lithuania
LU Luksemburg Luxemburg
LV Łotwa Latvia
MT Malta Malta
NL Holandia Netherlands
DE Niemcy Germany
PL Polska Poland
PT Portugalia Portugal
RO Rumunia Romania
SK Słowacja Slovakia
SI Słowenia Slovenia
SE Szwecja Sweden
HU Węgry Hungary
GB Wielka Brytania United Kingdom
IT Włochy Italy

 

 

Adresy stron internetowych dotyczących systemu INTRASTAT w krajach członkowskich UE

Austria – www.statistik.at/

Belgia – www.bnb.be/

Bułgaria – www.nsi.bg/

Chorwacja – www.dzs.hr/

Dania – www.dst.dk/

Finlandia – www.stat.fi/

Francja – www.insee.fr/

Grecja – www.statistics.gr/

Hiszpania – www.ine.es/

Irlandia – www.cso.ie/

Luksemburg – www.statec.lu/

Niemcy – www.destatis.de/

Niderlandy – www.cbs.nl/

Portugalia – www.ine.pt/

Rumunia – www.insse.ro/cms/ro

Szwecja – www.scb.se/

Wielka Brytania – www.statistics.gov.uk/

Włochy – www.istat.it/

EUROSTAT – europa.eu.int/comm/eurostat/